Ekstensivt landbrug

ekstensivt landbrug, (se ekstensiv), dyrkning af store jordstrækninger uden rationel udnyttelse af jorden.

ekstensiv, udstrakt, omfattende, fx om landbrug. Modsat intensiv.

Kilde: Den Store Danske