Arterne forsvinder

Den biologiske mangfoldighed lider voldsom tilbagegang, og der skal handles nu, hvis resterne skal reddes. Kan nationalparkerne være med til at rette op på naturens krise?

Download DMU’s biodiversitetsrapport i PDF.

Af: Jon Detlefsen

Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) udgav i januar i år en rapport om den biologiske mangfoldighed i Danmark. Konklusionen lød, at planter og dyr uddør i et omfang, der minder om fortidens globale katastrofer som dinosaurernes undergang.

Nationalparker skal sikre biodiversitet
Formålet med de danske nationalparker er, blandt andet, at bevare og styrke naturens kvalitet og mangfoldighed. Ifølge nationalparkloven skal den biologiske mangfoldighed i Danmark altså sikres med oprettelsen af nationalparker. Det lyder dog ikke på DMU, som om nationalparkerne, i deres nuværende form, har positiv indflydelse på biodiversiteten:

”Det er jo en del af nationalparkernes formål, og det er også en meget god ide at lave den slags store naturområder, men implementeringen af nationalparkerne er ikke overbevisende”, siger Rasmus Ejrnæs, Seniorforsker ved DMU og medforfatter på biodiversitetsrapporten. Rasmus Ejrnæs fortsætter:

”Satsningen på natur er ikke tydelig i udlægningen af nationalparkerne. Vi ligger ret langt fra de internationale kriterier om, at man undgår landbrug, skovbrug og jagt i nationalparkerne. Det virker som om, en stor del af indsatsen har handlet om at forbedre befolkningens adgang til parkerne, mere end det egentligt har handlet om at lave målrettet naturudvikling og naturbeskyttelse”.

Seniorforskeren pointerer, at den overvågede og beskyttede natur i nationalparkerne er internationale habitatområder, der var beskyttede i forvejen og derfor intet har at gøre med, at der nu er oprettet nationalparker.

Halvdelen af arterne går tilbage
I biodiversits-rapporten fortæller DMU, at 47 procent af den danske biodiversitet er i tilbagegang. Kun 25 procent er stabil eller i fremgang, og tilstanden på de sidste 28 procent er ukendt på grund af manglende overvågning. Men de danske nationalparker handler mere om mennesker end om natur, vurderer Rasmus Ejrnæs:

”Man kan godt frygte, at fokus i nationalparkerne er mere på menneskets anvendelse af naturen, end det er på at beskytte naturen mod menneskers ødelæggende aktiviteter”, siger han og slutter:

”Og hvis man ser på sammensætningen af dem, der bestemmer i nationalparkerne, nationalparkbestyrelserne og rådene, så må man sige, at det er mere folkeligheden, der springer i øjnene, end det er naturvidenskaben”.

Menneskeheden er den sjette, globale katastrofe i verdenshistorien
Og netop naturvidenskaben vurderer, at naturens tilstand er i krise over hele kloden. Danmarks Miljøundersøgelser beskriver krisen med ordene:

“Fem gange i jordens historie er en stor del af arterne forsvundet ganske brat i forbindelse med globale katastrofer i form af meteornedslag, voldsom vulkansk aktivitet, ændringer i atmosfære og klima og lignende.

I dag befinder vi os i en situation, som kan sammenlignes med de fem tidligere globale katastrofer. Arter uddør i dag med en hastighed som er 100-1000 gange større, end man skulle forvente i en stabil geologisk periode, som den vi lever i.

Denne gang skyldes arternes uddøen dog ikke et fysisk eller kemisk fænomen, men derimod at mennesket har bemægtiget sig klodens plads, energi og råstoffer for at give plads til en stadigt voksende befolkning.

Der er endnu en vigtig forskel mellem tidligere epokers masseuddøen og den, vi selv er årsag og vidne til nu: De fem tidligere udmærkede sig ved at frigive plads til ny evolution.

Vores masseuddøen er kendetegnet ved, at vi mennesker optager mere og mere plads på bekostning af alle de arter, som vi ikke selv bruger eller fremmer i landbrug, skovbrug, havbrug og byer. Vi levner altså hverken plads til eksisterende arter eller til ny evolution”…

Hvad mener du om nationalparkerne? Deltag i debatten på Facebook!