Nationalparkerne skal være turistmagneter

Nationalparkerne huser nogle af de mest enestående naturområder i Danmark. Det kan og skal sælges. Vadehavet, Mols Bjerge og Thy tiltrækker i forvejen mange turister, men efterspørgslen er blevet endnu større nu. Prædikatet nationalpark giver nemlig en større efterspørgsel, og det skaber stor optimisme blandt turistforeningerne.

Af Søren Schaadt Larsen

Bodil Glistrup tror på, at der med tiden kan komme mellem 15 og    20% flere turister, fordi Vadehavet er blevet til nationalpark. Foto:    Søren Schaadt Larsen

Bodil Glistrup tror på, at der med tiden kan komme mellem 15 og 20% flere turister, fordi Vadehavet er blevet til nationalpark. Foto: Søren Schaadt Larsen

Vi har allerede nu 2,2 millioner overnatninger i området”, forklarer turistchef for Tønder og Rømø, Bodil Glistrup. Hun tilføjer, at der ud over de 2,2 millioner overnatninger også er 1,6 millioner endagsturister alene på Rømø, som ligger ude midt i Vadehavet og dermed er en del af nationalparken.

Bodil Glistrup er rigtig glad for, at området nu endeligt er blevet til nationalpark. Det kan nemlig øge turismen i området.

Med tiden kan vi komme op på 15-20% flere turister”, forklarer hun.

Alene det, at vi kan kalde os nationalpark betyder, at der vil komme flere turister til området”.

Det er også den oplevelse turistchefen i Thy, Ole Riis Christensen fik, da han første gang var på messe, efter Nationalpark Thy var blevet indviet.

Bare det, at man kaldte et område for nationalpark, altså der er jo ikke ændret noget de sidste 400 år, udover at der er sat nogle skilte op… Men det at man kaldte det nationalpark, fik enorm betydning for folks opmærksomhed og den interesse der var for det område,” forklarer han.

En ny attraktion

Også på Djursland er de glade for nationalparken.

“For os svarer det til, at vi har fået en attraktion mere på Djursland som kan tiltrække et kundepotentiale, altså man ved jo fra andre steder, at hvis der er en nationalpark, så er det et sted, hvor folk de skal hen, forklarer projektleder hos Visit Djursland, Line Lind, som blandt andet beskæftiger sig med produktudvikling i forbindelse med nationalparken.

På Mols forventer de at flere gæster besøger området, nu det er blevet til nationalpark, men hun er ikke helt så optimistisk som Bodil Glistrup.

“Grundlæggende så har man den erfaring, at en nationalpark bringer mellem fem og 10 procent flere turister til området, men vi har ikke kunne måle det endnu”, forklarer Line Lind.

Ifølge Nationalpark Vadehavets bestyrelsesformand Bent Poulsen er turismen en vigtig del af gevinsten ved at lave nationalparkerne:

Jeg mener, at der virkeligt er en fantastisk uudnyttet mulighed i hele området”, forklarer han.

Grunden til at sige, at det her område er en nationalpark, det er for at understrege, at samfundet vil gerne have markeret, at det areal har en særlig naturværdi, som vi gerne vil markedsføre til gavn og glæde for hele landets befolkning”, forklarer Bent Poulsen.

Mellem 10 og 300 millioner

Det samme mener Esbjergs borgmester Johnny Søtrup (V).

Vi synes jo, vi har noget af verdens mest unikke natur i vadehavet. Og deri ligger også, som vi ser det, dels at sikre nogle af de værdier, der er der. Men også få udnyttet det potentiale der ligger i, at det formentlig vil medføre noget øget turisme og dermed en øget omsætning”.

I høringssvarene fra Fødevareministeriet fremgår det, at der i hver nationalpark vil komme ekstra erhvervsindtægter på mellem 10 og 300 millioner kroner, som primært vil komme fra turismen. Og i Nationalparklovgivningens formål står der blandt andet, at de skal fremme befolkningens muligheder for at bruge og opleve naturen og landskabet og styrke formidlingen af viden om områdernes værdier og udvikling.

Netop det med at øge tilgængeligheden for de mange turister, er det, som de er i gang med i alle tre parker. I Thy arbejder de på at lave formidling og cykelstier. I Vadehavet vil formanden gerne have bedre sejladsmuligheder og i Mols Bjerge satser de på, at gribe til nye teknologier:

Det, vi arbejder på lige i øjeblikket, det er en mobiltelefonapplikation, som gæsterne i nationalparken vil kunne downloade og bruge i området”, forklarer Line Lind.

Og igennem den, vil vi jo kunne måle, hvor mange der henter den her applikation, og også i høj grad, hvordan man navigerer på den, og hvilke områder de når ud i, fordi den vil være GPS-baseret”.