Planen ligger klar, nu skal der bygges

Nationalparkerne i Danmark er meget nye. Den ældste af dem, Nationalpark Thy, er den eneste af parkerne, der har fremlagt sin nationalparkplan, som afgør, hvad der skal ske med parken, og hvilke aktiviteter, der skal være der.

Download Nationalparkplanen for Thy i PDF.

Af: Søren Schaadt Larsen

Thy Nationalparkplan, den første af sin slags i Danmark, er udkommet. Nationalpark Thy sendte deres plan ud 6. april 2010, men inden da, var der kommet 50 forslag fra institutioner, organisationer og private personer.

De handlede om alt fra stier mellem forskellige destinationer til DN’s visioner til et udviklingsperspektiv, over mindful walking til filmproduktion, museer, fritidsaktiviteter for børn, en stenalderlandsby og naturforbedringer.

De forslag er givet videre til bestyrelsen, som alle kender til området omkring Thy. Alle på nær to bor i Thy Kommune og de sidste to bor i den umiddelbare nærhed. De repræsenterer alle forskellige interessenter i området, som jægerne, naturinteresserne, kommunen, landbruget og forskellige lokale foreninger.

Nationalparkplanen omfatter både kortsigtede planer, og planer med en lidt længere tidsplan. Den første plan skal revurderes hvert sjette år, og hvis det skulle ske, at nationalparken ikke skulle få opfyldt alle målene på grund af manglende midler, så tager bestyrelsesformanden for Nationalpark Thy, Ejner Frøkjær, det helt roligt:

De ideer der er gode, som der ikke blev råd til, bliver taget videre over til næste til næste plan”, siger Ejner Frøkjær.

Næsten alle forslag kom med

Jeg er sikker på, at til den tid, når den her periode er ved at udløbe, så kommer der en ny offentlighedsfase, det forestiller jeg mig. Og så er alt åbent endnu engang, herunder, hvad der ikke er nået i den første plan. Og som udgangspunkt, hvis det stadigvæk for os, er betydningsfulde ting, så vil jeg da mene, at vi som bestyrelse indstiller at de stilles over til næste plan”, forklarer han, og hentyder til, at alle planerne med stor sandsynlighed ikke er blevet gennemført, når nationalparkplanen skal revurderes om et par år.

Den første gang, man spurgte folk om, hvad de gerne vil have i parkerne, sendte offentligheden, organisationerne og institutionerne 50 forskellige forslag tilbage, som nu er blevet bearbejdet i nationalparkplanen. Og der er blevet plads til det meste.

Jeg synes egentligt, at vi i vid udstrækning har brugt dem næsten alle sammen. De er en del af vores fremtidige arbejde. En ting er, at de konkret er skrevet ind. Der er selvfølgeligt også et par ting, som vi får gennemført,” siger Ejner Frøkjær, som forklarer at der er en grund til, at alle idéerne ikke bliver gennemført.

Planen rummer væsentligt mere, end der formentligt bliver økonomi til.”

Med formentligt mener han, at der skal søges en masse midler, og alt efter hvor mange af de midler parken får, bliver flere af forslagene ført ud i livet.

Nationalparkcenter og cykelstier

Nationalparkbestyrelsen har lavet nogle prioriteringer af, hvad de mener er vigtigt at få med i nationalparken. Blandt andet er en jernalderlandsby og en begravelsesplads røget et godt stykke ned på listen og andre ting, som et nationalparkcenter, er højt rangeret. Nationalparkplanen har ni tiltag, som tilgodeser naturen.

“Bevare de væsentlige naturtyper og styrke udbredelse, kvalitet og mangfoldighed”, står der som det første punkt på Nationalparkplanen

Under det punkt står der blandt andet at biodiversiteten sikres, naturværdierne undersøges, kvælstofdepositionen skal reduceres og bekæmpelsen af tilgroningen på klithederne skal intensiveres.

Også en færdslen ude i området er prioriteret højt, og derfor har de sagt ja til Arbejdsmarkedets feriefond, som donerer 30 millioner kroner til cykelstier.

De skal jo selvfølgeligt passe i forhold til formålet og baggrunden og sådan noget for en nationalpark. Så det er på den måde det bliver valgt ud på, er at det skal være i overensstemmelse med de ideer vi arbejder under.”

På trods af de mange gode idéer, så er der stadig et hængeparti omkring nationalparkerne. Der mangler stadig at blive taget det første spadestik i forbindelse med etableringen af de ting, der står i nationalparkplanen.

Sådan noget som etableringen af nationalparkcenteret er vi i fuld sving med, men det er jo også en planlægningssag af de helt store. Så det er ikke sådan, at der på nogen måde er taget første spadestik eller noget,” forklarer Ejner Frøkjær, som også kan berette, at der ikke er taget første spadestik til noget som helst andet i parken, endnu.

I de andre nationalparker, er de ikke helt så langt endnu. I Vadehavet har de først lige fået bestyrelsen på plads, hvilket betyder, at de skal i gang med at samle forslag ind. På Mols har de fået samlet forslag ind, men arbejder i øjeblikket på Nationalparkplanen.