Miljøminister: Nationalparkerne er en gave til naturen

Vores byer, vores veje og vores marker, er ifølge miljøminister Karen Ellemann (V), de største trusler mod den danske natur, fordi de deler naturen op i mindre bidder. Derfor er det vigtigt at få lavet større sammenhængende naturområder, og det er derfor, man har valgt at lave nationalparker.

Af Søren Schaadt Larsen

Miljøminister Karen Ellemann (V) Foto: Henrik Sørensen

Miljøminister Karen Ellemann (V) Foto: Henrik Sørensen

Nationalparkerne er lavet for at sikre mangfoldigheden blandt dyr og planter. Også kaldet biodiversiteten. Et af de redskaber, som nationalparkerne får til at opnå en bedre biodiversitet, er muligheden for at indgå frivillige aftaler med landmændene. Nationalparkerne betyder nemlig ikke restriktioner overfor landmændene. De landmænd som har jord inde i parkerne, kan pløje og sprøjte videre, som de altid har gjort. De frivillige aftaler, er så en mulighed for, at landmændene, når de er klar til det, kan skifte fra eksempelvis intensivt til ekstensivt drift.

Inde i nationalparken der har du jo en bestyrelse for den enkelte nationalpark, som laver en plan for nationalparkens udvikling, og så arbejder bestyrelsen for at gennemføre planen via frivillige virkemidler”, siger miljøministeren, der også har hørt om landmændenes frygt for, at de pludseligt får hevet restriktioner ned over deres marker:

Ubegrundet frygt (næsten)

Ja, det har jeg også diskuteret meget med landmændene, og nej, det vil blive inden for almindelig gældende lovgivning, og derfor vil det ikke blive på grund af nationalparkerne, at de vil kunne opleve restriktioner. Det, som vi har sagt og bliver ved med at sige, er, at det i en nationalpark fortsat vil være muligt at drive og udvikle landbrug, og det er inden for gældende regler. Det sker ikke, at der kommer særregler til driften bare fordi der kommer nationalparker”, forklarer miljøministeren, som lægger meget vægt på, at nationalparkerne er blevet vedtaget af et bredt flertal i folketinget, og derfor ikke behøver læne sig op ad de internationale definitioner. Derfor svarer de danske nationalparker heller ikke til dem, som er i udlandet. Internationalt findes der en definition, der er lavet af International Union for Conservation of Nature (IUCN), som er anbefalet af FN, som beskriver nationalparkerne som et område, der skal beskyttes, og hvor der ikke er plads til landbrug.

Betegnelsen nationalparker bruges jo generelt om beskyttede områder verden over og nationalpark-betegnelsen har været brugt længe før IUCN’s kategorier, og derfor er nationalpark ikke knyttet til deres kategorier. Der er jo også flere andre lande, både England og Skotland bruger betegnelsen nationalpark om områder, hvor der også indgår kulturlandskaber, og der må jeg holde fast i hvordan vi har arbejdet med og vedtaget loven i Folketinget,” lyder det fra miljøministeren, der mener at det nu er op til bestyrelserne for nationalparkerne at udforme nationalparkerne så de sikrer biodiversiteten.

Større sammenhæng

Missionen er klar, parkerne skal være med til at skabe større sammenhængende naturområder, som dermed kan redde dyre- og plantelivet.

Oprettelsen af nationalparker er helt generelt med til at styrke den biologiske mangfoldighed i nogle af vores vigtigste naturområder. Så kan man sige, at vi ser på vores land og kan se opdelingen af naturen i mindre afskårede områder. Det er ikke nogen hemmelighed, at det er en af de største udfordringer for netop biodiversiteten. Derfor er formålet med nationalparkerne at få skabt nogle større sammenhængende naturområder, som giver arterne bedre mulighed for at finde føde, udbrede sig og dermed styrke biodiversiteten.”, forklarer miljøministeren.

Men som det ser ud nu, er der ikke meget forskel på, hvordan parkerne var før de blev til nationalparker og til nu, hvor de er blevet det, og det kan komme til at tage mange år endnu, mener Karen Ellemann:

Det er jo ikke nogen hemmelighed, at det tager tid at udvikle naturen ,og det tager tid at skabe øget biodiversitet. Og derfor skal vi også indstille os på, at der kan gå mange år, før vi kan se de første synlige resultater,”

Pessimistisk syn på sagerne

Det er dog ikke alle, der er lige så optimistiske som miljøministeren, når det kommer til at redde biodiversiteten, med de nuværende nationalparker. Faktisk viser rapporten “Naturværdier i danske Nationalparker”, fra Center for Makroøkonologi på Københavns Universitet, at der findes bedre steder at lave nationalparker, hvis man vil redde biodiversiteten. Rapporten viser også at det er langt fra er den bedste løsning, der her er fundet, og som i bedste fald vil holde parkernes biodiversitet i status quo. Den udlægning giver Karen Ellemann ikke særligt meget for:

Det er da trist, at de skal have sådan et pessimistisk syn på det”, lyder det fra miljøministeren, som fortsætter:

Det er altså bare vigtigt stadigvæk, at huske på at, nationalparkerne er en gave til naturen og den er altså også en gave til de lokalforankrede bestyrelser, som jo netop får ansvaret for så i praksis at gennemføre projekter, som ville kunne sikre biodiversiteten. Både lokalt og dermed også nationalt. Det tager tid, og derfor er det ikke hjælpsomt for en proces, at man stiller sig op og kommer med pessimistiske udtalelser nærmest før man er kommet i gang. Det er i hvert fald ikke gavnligt for processen. Vi er kommet et rigtigt godt stykke vej. Alene det, at vi allerede nu har fået indviet tre nationalparker, og at der er to mere på tegnebrættet, det er bestemt noget, jeg ser som et vigtigt element til at styrke den biologiske mangfoldighed.”