IUCN

Den internationale naturbeskyttelsesorganisation (IUCN) er en paraplyorganisation, der samarbejder med FN, og hvor en række af de grønne organisationer i Danmark er medlemmer. Også Naturstyrelsen, der hører under Miljøministeriet, er medlem af IUCN.

Organisationen opstiller en række kriterier for naturbeskyttelse, der er vejledende, men argumentet for at følge dem er, at man derved opnår en fælles, global konsensus for naturbeskyttelse. Danmark følger ikke IUCN¨s naturbeskyttelseskriterier.

Man kan se IUCN´s 6 naturbeskyttelseskategorier, fordelt på beskyttelsesområder over hele verden, på sitet, Protected Planet, der er en side oprettet i samarbejde bla. mellem IUCN og FN.

På kortet kan man se de områder i Danmark, der lever op til de tre strengeste beskyttelses-kategorier inder IUCN, Kategori 1a: naturreservat, 1b: vildmark, 2: nationalpark. Dataene er lovligt hentet fra Protected Planet.


Vis Dk protected areas IUCN på et større kort