Seneste overskrifter
 • Dyrene skal beskyttes. Nedgangen i den biologiske mangfoldighed skal standses. Naturområder skal sikres. Det er sådan, det står i de fredningslovgivninger, der omhandler naturen i de danske nationalparker. Det er […]

  Fredningen dækker kun en del af nationalparkerne

  Dyrene skal beskyttes. Nedgangen i den biologiske mangfoldighed skal standses. Naturområder skal sikres. Det er sådan, det står i de fredningslovgivninger, der omhandler naturen i de danske nationalparker. Det er […]

  Læs mere...

 • Direktivet er sammen med habitatdirektivet EU’s vigtigste bidrag til beskyttelse af den biologiske mangfoldighed i medlemslandene. Fuglebeskyttelsesområderne udgør sammen med habitatområderne NATURA 2000, der er et net af beskyttede naturområder […]

  Fugledirektivet

  Direktivet er sammen med habitatdirektivet EU’s vigtigste bidrag til beskyttelse af den biologiske mangfoldighed i medlemslandene. Fuglebeskyttelsesområderne udgør sammen med habitatområderne NATURA 2000, der er et net af beskyttede naturområder […]

  Læs mere...

 • Habitatområderne er baseret på Habitatdirektivet fra 1992, der forpligter EU’s medlemsstater til at bevare naturtyper og arter, som er af betydning for EU. Sammen med fuglebeskyttelsesdirektivet og vandrammedirektivet er det EU’s vigtigste […]

  Habitatdirektivet

  Habitatområderne er baseret på Habitatdirektivet fra 1992, der forpligter EU’s medlemsstater til at bevare naturtyper og arter, som er af betydning for EU. Sammen med fuglebeskyttelsesdirektivet og vandrammedirektivet er det EU’s vigtigste […]

  Læs mere...

 • Løn, anlægsprojekter og reklame. De nye nationalparker har en masse projekter foran sig, og ønskelisten hos de tre bestyrelsesformænd er lange. Velkomstcentre, cykelstier og bådpladser er bare nogle af de […]

  Er der penge nok at drive parkerne for?

  Løn, anlægsprojekter og reklame. De nye nationalparker har en masse projekter foran sig, og ønskelisten hos de tre bestyrelsesformænd er lange. Velkomstcentre, cykelstier og bådpladser er bare nogle af de […]

  Læs mere...

 • Landmand Mikael Nørby-Lassen har jord i Nationalpark Vadehavet. Og det er ikke bare en hvilken som helst type jord. Hans jord er god jord, og luften ude fra Vadehavet gør, […]

  Landbruget frygter fremtiden i nationalparkerne

  Landmand Mikael Nørby-Lassen har jord i Nationalpark Vadehavet. Og det er ikke bare en hvilken som helst type jord. Hans jord er god jord, og luften ude fra Vadehavet gør, […]

  Læs mere...

 • Den biologiske mangfoldighed lider voldsom tilbagegang, og der skal handles nu, hvis resterne skal reddes. Kan nationalparkerne være med til at rette op på naturens krise? Af: Jon Detlefsen Danmarks […]

  Arterne forsvinder

  Den biologiske mangfoldighed lider voldsom tilbagegang, og der skal handles nu, hvis resterne skal reddes. Kan nationalparkerne være med til at rette op på naturens krise? Af: Jon Detlefsen Danmarks […]

  Læs mere...

 • Musik, ministre og høj sol over Hovedengen. 16. oktober blev den seneste nationalpark indviet. Det var Nationalpark Vadehavet, og vi var til stede under indvielsen. Det samme var områdets borgmestre, […]

  Web-TV: Da vadehavet blev indviet

  Musik, ministre og høj sol over Hovedengen. 16. oktober blev den seneste nationalpark indviet. Det var Nationalpark Vadehavet, og vi var til stede under indvielsen. Det samme var områdets borgmestre, […]

  Læs mere...

 • Paragraf 3-områder habitat types encompassed by section 3 of the protection of nature act Naturtyper af særlig naturværdi beskyttet under Naturbeskyttelseslovens §3, omfattende heder, strandenge, strandsumpe, overdrev, ferske enge, moser, […]

  Paragraf 3-områder

  Paragraf 3-områder habitat types encompassed by section 3 of the protection of nature act Naturtyper af særlig naturværdi beskyttet under Naturbeskyttelseslovens §3, omfattende heder, strandenge, strandsumpe, overdrev, ferske enge, moser, […]

  Læs mere...

 • Begrebet nationalpark er ikke en beskyttet titel. Har man lyst, kan man udnævne sin egen baghave som nationalpark, og derfor findes der internationale retningslinjer for, hvad en nationalpark bør være […]

  Hvad er en nationalpark?

  Begrebet nationalpark er ikke en beskyttet titel. Har man lyst, kan man udnævne sin egen baghave som nationalpark, og derfor findes der internationale retningslinjer for, hvad en nationalpark bør være […]

  Læs mere...

 • ekstensivt landbrug, (se ekstensiv), dyrkning af store jordstrækninger uden rationel udnyttelse af jorden. ekstensiv, udstrakt, omfattende, fx om landbrug. Modsat intensiv. Kilde: Den Store Danske

  Ekstensivt landbrug

  ekstensivt landbrug, (se ekstensiv), dyrkning af store jordstrækninger uden rationel udnyttelse af jorden. ekstensiv, udstrakt, omfattende, fx om landbrug. Modsat intensiv. Kilde: Den Store Danske

  Læs mere...